L Y

The Climate Hackathon 2016
“Smart Citizens in the Smart World”

De wereld wordt steeds slimmer; we praten over de Smart Cities en Smart Ports. Steeds meer technologie en informatie is beschikbaar voor iedereen. Dat geeft nieuwe kansen maar ook nieuwe uitdagingen. Dit geldt zeker voor het onderwerp “klimaatmitigatie” Het Internet of Things levert in combinatie met crowdsourcing een hele nieuwe dimensie van actief burgerschap op. Instituties moeten zich op een andere manier gaan verhouden tot de burger; het zijn niet meer exclusief de instituties die data en de kennis hebben. Sterker nog, met de opkomst van een open crowd-sourced netwerk, zijn de kosten zo laag en de aantallen metingen zo hoog dat de voordelen van centrale georganiseerde netwerken als sneeuw voor de zon verdwijnen. In de hackathon pakken we deze handschoen op door samen met burgers, bedrijven, overheden en onderwijs en onderzoek aan de slag te gaan. Welke inzichten en handelingsperspectieven komen voort uit open data gecombineerd met andere databronnen en technologie? Hoe ontwikkelen we het adaptief vermogen zodat ik als bewoner of bedrijf mijn gedrag kan aanpassen om bij te dragen aan de collectieve doelstellingen? Twee hoofdthema’s voor de Hackathon zijn geïdentificeerd, waaruit verschillende challenges zijn voortgekomen:

Stadsklimaat

Wat kunnen we vanuit het locatie-perspectief doen om het klimaat in de stad en de haven te verbeteren. Welke inzichten en handelingsperspectieven krijgen spelers op locatie om bij te dragen aan de verbetering van het (stads)klimaat (luchtkwaliteit, footprint etc).

Bekijk hier de wiki met de beschikbare datasets.

Stadsdistributie

Wat kan er vanuit een vervoersperspectief in een stad gedaan worden om de milieudruk (luchtkwaliteit, geluid, drukte) te verbeteren. Hoe kan het vervoersmiddel of de gebruiker van het vervoersmiddel een bijdrage leveren.

Bekijk hier de wiki met de beschikbare datasets.

Challenge 1:
Mijn klimaat meet ik zelf!

Nog nooit eerder in de geschiedenis konden we zelf zoveel meten als we nu kunnen. Mensen meten dan ook steeds meer. Dankzij het Internet of Things en crowdsourcing van weer en milieuinformatie en de opkomst van de burgermeetnetten, is er steeds meer informatie beschikbaar. Hoeveel geluid is er bij mij in de straat? Hoeveel CO2, SO2, NOx? Wat is de temperatuur op welk moment? De uitdaging ligt in het zinvol en bruikbaar maken van de informatie die dit oplevert. Wat kunnen we hier nu werkelijk mee doen?

Eén ding is zeker: de grote hoeveelheid en diversiteit aan data geeft iedereen handvatten om dingen bespreekbaar te maken wat betreft duurzaamheid en leefbaarheid. Dit verandert de relatie tussen overheid, bedrijven en burgers. Ook voor de Rotterdamse Haven is deze veranderende relatie van grote invloed. De license to operate van de haven komt immers van de bewoners en het gekozen bestuur.

Een voorbeeld: in Fukushima gingen inwoners snel zelf meten om inzicht te krijgen in straling. Simpelweg omdat de overheid niet de juiste actuele gegevens kon leveren. Of Geluidsnet: een netwerk door bewoners opgezet om geluidsoverlast van Schiphol te meten. Ook mogelijk: fietsroutes in kaart brengen die het minst verontreinigd zijn.

De opdracht

Ga na wat mensen met hun smartphones, de steeds goedkoper wordende sensoren en het Internet of Things zelf kunnen meten. En bedenk wat potentiële mogelijkheden van dit soort netwerken kunnen zijn. Hou rekening met het bepalen van de kwaliteit van dit soort ‘meetwaarden’ zodat we (inwoners, bedrijven en overheden) er daadwerkelijk zinvolle informatie uit kunnen halen. De challenge in dit geval: hoe kunnen mensen zelf data verzamelen en valideren zodat ze hun eigen leefklimaat in kaart kunnen brengen en – het allerbelangrijkste – verbeteren?

Challenge 2:
Je eigen leefklimaat: meten is veranderen!

Op de fiets gaan, zuinig rijden, glas inleveren: we weten allemaal dat het goed is. Voor onze gezondheid (qua fit én leefomgeving, zowel binnen als buiten), voor het milieu. Het lastige is dat het zo moeilijk meetbaar is. We maken misschien wel het verschil, maar zien en voelen we dat ook? En scheelt het als we collectief aan de slag gaan? Met school, de vve, de straat of de stad?

De opdracht

We weten dat mensen zich laten beïnvloeden door feedback (denk aan de groene smiley die ervoor zorgt dat je niet te hard rijdt, of de ‘groene golf’ langs stoplichten). Hoe kunnen we zichtbaar maken wat mensen besparen? Individueel, maar ook samen. De challenge is om een duurzame lifestyle te meten en te stimuleren. Hoe kunnen apps, IoT en technologie helpen te komen tot duurzaam gedrag. Let op: iedereen heeft andere triggers. Voor sommigen competitie belangrijk, voor andere juist ‘goed doen’. Hou daar rekening mee in je idee.

Challenge 3:
Zoveel pakketten schoon van A naar B?

Binnen stadsdistributie zijn bestelbusjes de grootste vervuilers. En ook de oude tweetakt brommermotoren zijn allesbehalve een schone optie. Tegelijkertijd leven we in een nieuwe wereld wat retail betreft. We kunnen alles met een muisklik bestellen en de volgende dag al laten leveren. Ook initiatieven als Uber en AirBnB hebben grote gevolgen voor hoe de wereld zich aanpast aan nieuwe technologische mogelijkheden. Ons huidige bezorgsysteem is echter nog gebaseerd op oude modellen. Het gevolg: veel aanbieders die allemaal door heel de stad pakjes afleveren. En die vaak nog een keer terug moeten om te leveren bij mensen die niet thuis zijn. In de toekomst zal die druk op het bezorgsysteem alleen nog maar toenemen is de verwachting, zeker met het Internet of Things dat een steeds grotere rol gaat spelen.

De opdracht

Stel je voor: over een paar jaar moeten er 1000 keer zoveel pakketjes worden bezorgd. Terwijl tegelijkertijd de stad niet mag dichtslibben én de CO2-uitstoot naar beneden moet. Hoe ziet ons nieuwe bezorgsysteem er dan uit? Je kunt met deze challenge allerlei kanten uit, want er zijn allerlei mogelijkheden en onbenutte kansen in de stad. Echt een kwestie van omdenken dus!

Challenge 4:
Losse opdrachten

Hoe vervuilend is de reis van mijn pakketje?

Hoe duurzaam is het laten bezorgen van een pakketje eigenlijk? Is het mogelijk om dat traject legaal te hacken, dus een track en trace van hoe jou levering bij jou thuis aankomt? Dan is de volgende vraag: hoe kunnen we dit inzichtelijk maken voor de stadsbewoner en kunnen we deze distributie op één of andere manier laten zien wat de meest duurzame manier op welk moment is? Zijn er alternatieven te bedenken hiervoor?

Ken je plekje

Wat weten we vanuit de modellen en data over jouw precieze locatie? Wat zijn de dichtstbijzijnde sensoren? Hoe zit het met data uit het verleden (warmste dag, natste dag etc.)? Kun je zien welke plekken warmer/schoner/luidruchtiger zijn, bijvoorbeeld groene plekken of pleintjes? En dan vooral; hoe zou je er met deze data als uitgangspunt voor kunnen zorgen dat jouw plek duurzamer wordt?

Hoe waait de wind?

Er is veel data van allerlei verschillende zaken beschikbaar. Verkeersdrukte, windrichting en ga zo maar door. De vraag is; wat voor gevolg heeft dat voor andere plekken in de stad? Met andere woorden: als het een kilometer verderop heel druk is en de wind staat jouw kant op, hoeveel last heb je er dan van? Kun je die milieudruk in beeld brengen?

Site by Alsjeblaft!